Zoals wellicht u al bekend is zijn wij vanaf 25 september 2021 verplicht een toegangscontrole te houden voordat u ons restaurant mag betreden. Ondanks het feit dat het ons enorm tegenstaat om als handhaver te fungeren zullen wij (met de rug tegen de muur) hier toch op toezien. Wat vragen wij van u? Wij vragen om een geldige QR code die wij zullen scannen. Hierbij wordt door ons niets opgeslagen en kijken we alleen of er een groen of rood scherm verschijnt. Wanneer uw QR code rood kleurt zullen wij u niet mogen toelaten in ons restaurant. Dit druist volledig tegen ons gevoel in maar we worden gedwongen hierop toe te zien op straffe van een boete dan wel sluiting op last van de burgemeester in opdracht van onze regering. Wij zullen u tijdens de reservering hier ook op attenderen en hopelijk is het een zeer tijdelijke maatregel.(en hopelijk ook de laatste) Wij hopen op uw begrip.